Z historie

Obecní knihovna - Městská knihovna

Po ustavení Osvětového sboru v Milovicích v roce 1922 tento převzal do správy obecní knihovnu, která měla 120 darovaných svazků od besídky Kodým a i jiných dárců. Funkci knihovníka vykonával pan Alois Handl. Osvětový sbor docílil, aby se knihovna přestěhovala do kabinetu místní obecné školy (bývalá budova Městského úřadu na ul. 5. května) a knihovníkem se stal učitel Václav Ježek. Když ten knihovnu 15. listopadu 1928 předával nově zvolenému knihovníkovi Záhvozdovi, zaměstnanci vojenského tábora, čítala na 700 svazků. Čtenářů v té době bylo kolem sedmdesáti. V roce 1931 po otevření nové školy (nynější budova staré školy, ul. Pionýrů) se i knihovna přestěhovala sem. Byla zvolena samostatná knihovní rada a byl také zvolen nový knihovník - Ladislav Šorm. V roce 1934 byla knihovna opět přestěhována tentokrát do krajní školní místnosti se zvláštním vchodem z ulice. V roce 1936 se stal novým knihovníkem Josef Petrů. V roce 1945 byla obecní knihovna zachráněna díky místní četnické stanici. Knihy asi v počtu 600 svazků byly uschovány v záchodku u knihovny. Jen několik málo svazků zabavil policejní agent  z Benátek. V roce 1952 byla knihovna přestěhována do hostince U Malých (nyní Kulturní dům, ul. 5. května), knihovníka nadále zastával pan Josef Petrů. Následujícím knihovníkem byl učitel Miroslav Švarc, který vedl knihovnu od roku 1961. Dalším knihovníkem byl Jaroslav Jelínek - opět učitel a dále pak paní Zdeňka Tvrdíková, tajemnice místního národního výboru. Od roku 1972 do roku roku 1990 byla knihovnicí Miloslava Loudilová. V roce 1989 se knihovna stěhovala znovu do budovy staré školy. Do té doby byla otevřena knihovna pouze v pátek od 16.00 do 18.00 hodin. V roce 1990 se milovická Obecní knihovna sloučila se Střediskovým kulturním zařízením a bylo utvořeno Víceúčelové kulturní zařízení. Vedením byla pověřena dosavadní knihovnice Miloslava Loudilová.  Od roku 1991 se začaly v knihovně půjčovat filmy na videokazetách. Dne 6. září 2001 byl slavnostně zahájen provoz nové pobočky milovické knihovny v ul. Lesní 619 v Milovicích-Mladé. Tato pobočka vznikla v suterénu, sem byla převezena část knihovního fondu milovické knihovny, nábytek na míru pro tento prostor zhotovil truhlář  pan František Hráský.  Knihovnu vedla paní Radka Špringrová. Od roku 1991 do roku 2010 vydávalo Víceúčelové kulturní zařízení místní časopis milovické ECHO. Ve škole přibývalo žáků, a tak se musela místnost uvolnit. V roce 2002 se knihovna opět stěhovala.Tentokrát byla knihovna přestěhována do prostor v činžovním domě v ul. Dukelské do I. patra. V měsíci květnu 2002 bylo oznámeno, že se knihovna musí přestěhovat. V pondělí 3. června 2002 převzaty od Domovní správy Milovice klíče od nebytového prostoru, kde doposud sídlilo Fitcentrum. Muselo se zde  provést několik zásadních stavebních úprav, aby zde vůbec mohla knihovna být. Tyto úpravy bez jakéhokoliv otálení provedla firma pana Žaby. Po týdnu již začínal pan Dušan Durčák celý prostor malovat. Věděl, že na přestěhování spěcháme, a tak s prací neotálel. Pak jsme okamžitě začali s úklidem. Mezitím jsme balili při provozu knihy - 10 000 knih a 2 000 videokazet do umělohmotných přepravek. Když bylo vymalováno, byla provedena montáž elektronického zabezpečení objektu. Také bez otálení a zbytečného prodlužování. Pan Miroslav Červinka opravil a zasklil prasklá  okna. Truhláři z firmy IRE Petra Kotvase vyrobili ve velice krátké době nový výpůjční pult. To již nám na dopoledne městský úřad půjčoval traktor, kterým jsme každý den odstěhovali připravené přepravky s knihami, regály a ostatní vybavení. Při stěhování pomáhalo také několik chlapců z devátého ročníku základní školy. Všechno jsme nastěhovali do nového prostoru, knihy na hromadu do jedné místnosti, nábytek do druhé. Pak nás čekala práce s rovnáním regálů, zařazováním knih, videokazet, časopisů. Ještě před zahájením stěhování jsme požádali Telecom o přeložení telefonní linky a linky na internet. Jednání a práce pracovníků Telecomu byl snad největší problém. Připojení internetu se podařilo rozchodit až 13. srpna. Půjčovat v nových prostorách se začalo 9. srpna 2002. Mezitím se střídaly v pobočce v Lesní ul. knihovnice. Dne 1.1. 2003 nastoupila  Květa Loudilová (začala samostatně podnikat), dne 1. 9. 2003  paní Ludmila Jetelová (odešla do invalidního důchodu), dne 2. 5. 2005 Olga Fričová,  dne 1. 9. 2005 paní Ilona Novotná, dne 16. října 2006 paní Eliška Jelínková (odešla na mateřskou dovolenou).

Dne 5. prosince 2011 se knihovna stěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v nové radnici na nám. 30. června 508 v Milovicích-Mladé.  V pondělí 16. ledna 2012 proběhl v prostorách nové Radnice Den otevřených dveří. Při této příležitosti jsme poprvé po přestěhování do nových prostor zpřístupnili novou městskou knihovnu. Milovická knihovna v roce 2012 oslavila výročí 90. let od první zmínky o knihovně v Milovicích vůbec. Kdo navštěvoval knihovnu na sídlišti Balonka a pak přišel do těchto prostor, byl unešen a nadšen rozlehlostí knihovny nové. Rekonstrukce prostor byla provedena v rámci projektu rekonstrukce nové Radnice společností Konstruktiva Konsit a.s. Praha a byla  spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Interiéry městské knihovny navrhl architekt  Mg.A. Mikuláš Medlík, dodávka nábytku do interiéru byla zajištěna společností  COMPO Praha, s.r.o. Na nové vybavení knihovny jsme šetřili šest let a z ušetřených hospodářských výsledků jsme zařídili prostor novým nábytkem, výpůjčním pultem a vším nejnutnějším. Potřebovali jsme obměnit počítačové vybavení, ale na to se již korunek nedostalo. Požádali jsme si sice o grant Krajský úřad Středočeského kraje, ale nebyli jsme úspěšní.  Do nové knihovny jsme sloučili knihovnu z ulice Dukelské i z ulice Lesní. Otevírací dobu jsme se snažili přizpůsobit potřebám našich milovických obyvatel. Otevřeno od pondělí do pátku denně od 8.00 do 18.00 hodin (přestávka 11.30-12.00) a v sobotní dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin. Nabízeli jsme klientům výběr z 20 000 knih, 2 500 filmů na DVD, prodávali  filmy na VHS, je zde k dispozici 20 druhů časopisů, přístup na internet a tisk na 3 počítačových sestavách (starších), kopírování, přijímáme inzeráty do vývěsní skříňky u kostela, pořádáme dětské kulturní akce, prodáváme vstupenky na různé kulturní akce. Děti zde mají svůj koutek s hračkami, deskovými hrami a mnoho dalšího. Chtěla bych se ještě zmínit o knihovně v Benátecké Vrutici, kterou jsme vybavili nábytkem z knihovny v Lesní ul., zajistili nové osvětlení, záclony. Tím se i tato malá knihovna rozzářila a nabízí vrutickým příjemné prostředí a i důstojný kulturní stánek, kde se vám každé úterý ochotně věnuje knihovnice Radka Mlázovská.

Do nových prostor přešla paní Miloslava Loudilová (zaměstnána od  2. září 1972), paní Blanka Píchová (zaměstnána od 1.2.2005), paní Jana Burešová (zaměstnána od 4.1.2010), paní Silva Čiháková (zaměstnána od 1.2.2012). Dne 1.5. 2014 se stala po odchodu do důchodu paní Miloslavy Loudilové ředitelkou Veronika Brynychová.

 

Kulturní zařízení

V roce 1986 vzniklo Střediskové kulturní zařízení nejen pro Milovice, ale i pro Zbožíčko, Straky a Stratov. Vedením byla pověřena Iveta Hroncová. Středisko se zabývalo kulturními pořady pro dospělé, mládež i děti. V roce 1989 byla vedoucí tohoto zařízení jmenována Lenka Pilecká. V roce 1990 byly sloučeny obě organizace (knihovna a kulturní zařízení) a vzniklo Víceúčelové kulturní zařízení Milovice.

 

Kino

Kino bylo umístěno v hostinci U Malých (nyní Kulturní dům, ul. 5. května). V roce  přešlo do správy Místního národního výboru Milovice. V roce 1958 a 1959   se promítalo za měsíc 30krát až 33krát s celkovým ročním počtem návštěvníků 63 093. V kině promítal pan Karel Šnajdr. Kino bylo v provozu až do roku 1975  (196 představení za rok - návštěvnost 13 353 lidí). Potom bylo uzavřeno z důvodu nutné generální opravy. Tato nebyla provedena, protože na opravu se nenašly peníze. Do dnešního dne v provozu není.            

       (všechny informace převzaty z obecních milovických kronik a z kronik Víceúčelového kutlurního zařízení)