A h o j   d ě t i,

jsem skřítek Knihovníček a vítám vás na těchto stránkách. Nejprve vám odpovím na několik vašich všetečných otázek a pak se budete moci pustit do soutěžení ...

 

Co potřebuji k vyřízení čtenářské průkazky?

K vyřízení čtenářské průkazky je třeba platný průkaz totožnosti. U vás, dětí, písemný souhlas rodičů. Registrace v knihovně je zpoplatněna (100 Kč) a platí jeden rok.

Na jak dlouho si mohu knihy vypůjčit?

Knihy si můžete půjčit na jeden měsíc nebo zažádat o prodloužení (osobně, telefonicky, e-mailem). Pokud knihy včas nevrátíte nebo nezažádáte o prodloužení, zaplatíte poplatek za upomínku.

Musím vrátit všechny knihy najednou?

Ne, zbývající knihy vám prodloužíme, pokud je ovšem nežádá anebo nemá rezervované další čtenář.

 

 

SOUTĚŽNÍ KVÍZ - Prověřte si své znalosti

               Všeobecné

       1. Bedřich Smetana patří k našim nejvýznamnějším hudebním skladatelům. Vyjmenujte alespoň 5 jeho oper.                  

        2. Člověk vnímá okolní svět pomocí smyslových orgánů. Vyjmenuj je.

3. Jak se označují kružnice, které mají společný střed?

4. Kde se nachází nejtěžší zvon v České republice a jak se nazývá?

5. Kdo sestrojil první hromosvod v českých zemích, a to roku 1754 v Příměticích u Znojma?

 

Literární

1. Určete jméno autora dětské knihy Broučci.                            

               2. Kdo byl otcem spisovatele Ivana Olbrachta? 

               3. Jak se jmenoval český básník a prozaik, jehož nejznámějším dílem jsou Povídky malostranské?              

               4. Napiš jméno básně, z níž pochází tento úryvek, a jméno autora: „Byl pozdní večer, první máj, večerní máj – byl lásky čas.“                   

               5. Jak se jmenoval český pedagog, filozof a kněz, který žil v 17. století? Jeho významná díla jsou: Labyrint světa a ráj srdce, Brána jazyků otevřená, Svět v obrazech.                                                          

              6. Kdo je autorem divadelních her Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad?

 

              Hádankářská

              1. Ušmudlané tvářičky, v očích malé jiskřičky. Do střevíčku vklouzne lehce, princi se to věřit nechce.                            

              2. Má červenou čepičku, jde navštívit babičku. Kdo to na ni číhá v lese? Toho vlka nebojte se.                         

              3. Sníst tak tajně kousek hada, král si praví, to je zrada. Za to hlavou zaplatíš, že zvířátkům rozumíš.                             

              4. Dědek s babkou tahají, na Aničku volají. Ta zas svolá zvířátka a ze všech je hromádka.

              5. Prosí, pláčou za dveřmi, hodný kloučku, uvěř mi. Je nám zima, třeseme se, odměníme se ti v lese. 

                     

             Vyber správnou odpověď:

 1. Les Řáholec, působiště loupežníka Rumcajse, leží v blízkosti:

  1. Děčína

  2. Jičína

  3. Pardubic

 2. Kocour Mikeš bydlel s kamarádem Pepíkem v:

  1. Hrusicích

  2. Mnichovicích

  3. Stránčicích

 3. Holčička Káťa se přátelila s pejskem:

  1. Hrabánkem

  2. Trhánkem

  3. Škubánkem

 4. V pohádce "Jak krtek ke kalhotkám přišel" si krteček obstaral:

  1. červené kalhotky

  2. zelené kalhotky

  3. modré kalhotky

 5. Mach a Šebestová byli žáky:

  1. 2.B

  2. 3.B

  3. 4.B     

           Popletená přísloví - urči, jak jsou správně:

                1. Když se kácí les, myši mají pré.           

                2. Kdo nepracuje, tomu se zelení.                  

                3. Neříkej hop, až se ucho utrhne.                  

                4. Nové koště jaro nedělá.                              

                5. Kdo jinému jámu kopá, tomu není pomoci.      

                6. Komu není shůry dáno, ten se směje nejlépe.  

 

               K danému dílu přiřaď autora:

               Ferda Mravenec                     

               Dášeňka čili život štěněte   

               Malý princ                

               Lovci mamutů                                 

               Bílý tesák                            

               Saturnin                             

               Devatero pohádek                 

               Deník malého poseroutky     

               Dvacet tisíc mil pod mořem  

               Kytice                                  

               Romeo a Julie                       

               Pán prstenů