Statistika

Městská knihovna Milovice - statistická čísla za roky 2012 - 2016

 

 

2012

2013

            2014                    

2015 2016

celkový počet knih. jednotek

23 605

24 426

26 298

30 851 33 717

počet výpůjček celkem (bez prolongací)

30 766

30 503

32 043

33 392 30 403

z toho VHS nebo DVD

676

570

695

200 160

počet čtenářů

1 346

891

1 046

988 958

z toho děti do 15 let

128

269

279

237 193

návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

18 504

22 277

22 788

26 980 28 162