Nabídka pro školy a školky

NABÍDKA BESED v prostorách Městské knihovny Milovice

pro děti z mateřských škol a žáky základních škol

na rok 2021/2022

 

Témata:

Seznámení s knihovnou - informační lekce o knihovně, ukázky knih, jak zacházet s knihou a orientace v knihovně, pro všechny ročníky ZŠ i MŠ

Josef Lada - seznámení s Josefem Ladou, představení jeho díla, čtení, vhodné pro 1.až 3. třídu

Ondřej Sekora - seznámení s Ondřejem Sekorou, představení jeho díla, čtení, vhodné pro 1. až 3. třídu

Astrid Lindgrenová - život Astrid Lindgrenové, ukázky knih, čtení, poslech dramatizace, vhodné pro 3. třídu

Advent a Vánoce – lidové zvyky a obyčeje v období adventu a Vánoc, vhodné pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Velikonoce a velikonoční tradice - lidové zvyky a obyčeje v období jara a Velikonoc, vhodné pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Ilustrátoři dětem – seznámení s prací ilustrátora, ukázky z tvorby autorů (dle domluvy), vhodné pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Pověsti, báje a legendy – seznámení s řeckými bájemi, s pověstmi a legendami o českých světcích, vhodné pro 4. až 6. tř.

Dobrodružná literatura + Jaroslav Foglar – seznámení s druhy dobrodružné literatury, život a dílo J. Foglara (Hoši od Bobří řeky, Rychlé šípy, Záhada hlavolamu), vhodné pro 4. až 6. tř.

Pohádky (lidové a autorské) - vhodné pro 1. stupeň ZŠ, lze upravit pro konkrétní věk dětí

Komiks – seznámení s historií a strukturou komiksu, hlavní směry komiksové tvorby, vhodné pro 4. až 6. třídu

Historie knihoven - průřez historií knihoven od nejstarších dob po současnost, vývoj písma a psacích potřeb, písemnictví - vhodné pro 5. až 7. třídu

Historie milovické knihovny - historie milovické knihovny, informace o knihovnictví, orientace v knihovním fondu, vhodné pro 5. až 7. třídu

NOVĚ - Vzácnější než panda - seznámení s historií milovického vojenského prostoru a s rezervací divokých koní, praturů a zubrů, vhodné pro 3. až 5.třídu

Osvobozené divadlo - seznámení s vývojem doby na pozadí her Osvobozeného divadla a životních osudů Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka, workshop pro 2. stupeň ZŠ

Historie Milovic pro 2. stupeň - workshop na téma historie města Milovice

Operace Anthropoid - workshop pro 2. stupeň, příčiny, průběh a důsledky atentátu na R. Heydricha na pozadí událostí 2. světové války

 

Datum, čas a druh besedy je potřeba předem domluvit buď osobně v Městské knihovně Milovice, nám. 30.června 508, Milovice, e-mailem: knihovna@mesto-milovice.cz, nebo na tel. 325 577 248 (od pondělí do pátku 8:00 – 11:30, 12:00 – 18:00 hodin).

Besedy se konají pro jednotlivé třídy samostatně v pondělí - pátek od 10:00 hodin, případně dle individuální domluvy.

V případě zájmu lze připravit besedu s jiným tématem nebo stávající besedu přizpůsobit věku dětí.

Při zhoršené epidemiologické situaci lze vybrané besedy realizovat i online.