Nabídka pro školy a školky

NABÍDKA BESED v prostorách Městské knihovny Milovice

pro děti z mateřských škol a žáky základních škol

na rok 2019/2020

 

Témata:

Seznámení s knihovnou - informační lekce o knihovně, ukázky knih, jak zacházet s knihou a orientace v knihovně, pro všechny ročníky ZŠ i MŠ

Josef Lada

Václav Čtvrtek a Radek Pilař

Bratři Čapkové

Astrid Lindgrenová

Advent a Vánoce – lidové zvyky a obyčeje v období adventu a Vánoc, vhodné pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Velikonoce a velikonoční tradice - lidové zvyky a obyčeje v období jara a Velikonoc, vhodné pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Ilustrátoři dětem – seznámení s prací ilustrátora, ukázky z tvorby autorů (dle domluvy), vhodné pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Pověsti, báje a legendy – seznámení s řeckými bájemi, s pověstmi a legendami o českých světcích, vhodné pro 4. až 6. tř.

Dobrodružná literatura + Jaroslav Foglar – seznámení s druhy dobrodružné literatury, život a dílo J. Foglara (Hoši od Bobří řeky, Rychlé šípy, Záhada hlavolamu), vhodné pro 4. až 6. tř.

Pohádky (lidové a autorské) - vhodné pro 1. stupeň ZŠ, lze upravit pro konkrétní věk dětí

Komiks – seznámení s historií a strukturou komiksu, hlavní směry komiksové tvorby, vhodné pro 4. až 6. třídu

Historie knihoven - vhodné pro starší děti

 

Datum, čas a druh besedy je potřeba předem domluvit v Městské knihovně, nám. 30.června 508, Milovice nebo na tel. 325 577 248 od pondělí do pátku 8:00 – 11:30, 12:00 – 18:00 hodin.

Besedy se konají pro jednotlivé třídy samostatně ve dnech úterý, středa a čtvrtek od 10:00 hodin, případně dle individuální domluvy.

V případě zájmu lze připravit besedu s jiným tématem nebo stávající besedu přizpůsobit věku dětí.