Ceník služeb

Půjčování knih a časopisů - administrativní poplatek za registraci čtenáře Městské knihovny Milovice   100 Kč/rok

 

Smluvní pokuta za prodlení (bez audioknih):

- 1. upomínka (1 - 14 dní od konce výpůjční doby)        10,- Kč

- 2. upomínka (15 - 31 dní od konce výpůjční doby)        20,- Kč

- 3. upomínka (32 – 62 dní od konce výpůjční doby)        50,- Kč

- 4. upomínka (63 – 93 dní od konce výpůjční doby)        100,- Kč

- 5. upomínka (94 a více dní od konce výpůjční doby)   200,- Kč

 

Smluvní pokuta za prodlení (audioknihy):

- 1. upomínka (1 – 14 dní od konce výpůjční doby)        10,- Kč

- 2. upomínka (15 – 29 dní od konce výpůjční doby)        20,- Kč

- 3. upomínka (30 – 44 dní od konce výpůjční doby)        50,- Kč

- 4. upomínka (45 – 59 dní od konce výpůjční doby)        100,- Kč

- 5. upomínka (60 a více dní od konce výpůjční doby)      200,- Kč

Při vymáhání právní cestou hradí čtenář náklady na toto vymáhání v souladu s právními předpisy.

 

Duplikát čtenářského průkazu                                                      20 Kč

 

Půjčování dokumentů prostřednictvím MVS a MMVS          cena poštovného za zaslání a odeslání zpět do dožádané knihovny, příp. dle ceníku  dožádané knihovny

 

Kopírování a tisk z PC (černobíle):  

                                            A4 jednostranně text    3,- Kč

                                            A4 jednostranně - text + obrázek, obrázek, šedé  pozadí      10,-

                                            A4 oboustranně  text    5,- Kč

                                            A4 oboustranně - text + obrázek, obrázek, šedé pozadí        20,-

                                            A3 jednostranně text    6,- Kč

                                            A3 jednostranně text + obrázek, obrázek, šedé pozadí          20,-

                                            A3 oboustranně text   10,- Kč

                                            A3 oboustranně text + obrázek, obrázek, šedé pozadí           40,-

 

Kopírování a tisk z PC (barevně):  

                                       A4 jednostranně - text     10,- Kč

                                       A4 jednostranně - text + obrázek, obrázek, barevné pozadí      20,- Kč

                                       A4 oboustranně - text        20,- Kč

                                       A4 oboustranně - text + obrázek, obrázek, barevné pozadí       40,- Kč

                                       A3 jednostranně text         20,- Kč

                                       A3 jednostranně - text + obrázek, obrázek, barevné pozadí      40,- Kč

                                       A3 oboustranně text            40,- Kč

                                       A3 oboustranně - text + obrázek, obrázek, barevné pozadí       80,- Kč
    

Skenování u výpůjčního pultu:            3,- Kč/stránka

 

Laminování: A3                          30,- Kč

                      A4                          15,- Kč

                      A5                          10,- Kč

                      A6                           5,- Kč

 

Inzerát do vývěsky u milovického kostela:     podnikatelský - 30,- Kč/14 dnů

                                                                          soukromý - 10,- Kč/14 dnů

 

Balení knih pro veřejnost: do velikosti A5 včetně                 10,- Kč/ks

                                           do velikosti A4 včetně                 15,-  Kč/ks

                                           velikosti větší než A4                   20,- Kč/ks

 

Prodej euroobalů                               3,- Kč/ks