Virtuální Univerzita třetího věku - LS 2018/2019

09.01.2019 09:00
Kurz začíná v pondělí 4. 2. 2019 od 16.00 hod., další lekce se budou konat ve dnech: 11. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4. a 15. 4. 2019, vždy od 16.00 do cca 17.30 hod. ve velkém sále zastupitelstva města v milovické radnici.
 
Tématem je Barokní architektura v Čechách. Kurz lektoruje doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
 

Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnout v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

  1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
  2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
  3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
  4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
  5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
  6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka