Týden s knihovnou

03.03.2020 15:41

TÝDEN S KNIHOVNOU
od 17. do 21. 8. 2020
od 8:00 do 16:00 hod.
Pro děti od 7 do 12 let (s dokončenou první třídou ZŠ)
Cena: 1 000 Kč
Pojeďte s námi za dobrodružstvím na cestě kolem světa za 5 dní
Přihlášení v Městské knihovně Milovice. Kapacita omezena.