Schválený rozpočet VKZ na rok 2018 a výhled na roky 2019-2020

09.01.2018 14:19

http://urad.mesto-milovice.cz/cs/samosprava/rozpocty-a-vyhledy-prispevkovych-organizaci-mesta-milovice/