Prodej DVD

11.07.2019 14:17

Na základě souhlasu Rady města Milovice s prodejem DVD (Usnesení RM č. 17 ze dne 22.5.2019) vám nabízíme k odkoupení DVD nosiče. Cena DVD ze seznamu DVD 2008 -14 je 30 Kč/ks a ze seznamu DVD 2015-19 50 Kč/ks. 

Vaše žádosti budou vyřizovány postupně v pořadí, jak budou podávány.

 

DVD 2008-14.pdf - 30 Kč/ks

DVD 2015-19.pdf - 50 Kč/ks