Připravujeme

23.03.2017 13:25

aktualizaci Knihovního řádu Městské knihovny Milovice a pobočky Benátecká Vrutice. V současnosti je platný Knihovní řád, který naleznete zde.